Alpské zážitky

Byla by to velká škoda, navštívit alpy a nepoznat lokální hudbu. Jedna z nejznámějších horských tradic je yodelling. Jedná se o pěveckou techniku, která je součástí místní lidové hudby po celá staletí.

Neméně proslulé lidové umění je hraní na Alphorn, který je tradičně vyřezáván ze smrkového dřeva. Je známý pro svůj typický hluboký zvuk a protáhlým tvarem. Kořeny této tradice šahají až do počátku 16. století, kde byl poprvé zmíněn jako kuriozita alpského kláštera. Nicméně až do devatenáctého stolentí bylo toto umění skoro neznámé. Právě zvýšení turistického ruchu způsobilo rozšíření jeho slávy.