Campli

Kořeny této křižovatky umění, historie i kultury sahají už do předrománského období. Svého největšího rozkvětu však dosáhlo až v období středověku, kdy za vlády rodu Farnese se Campli stalo centrem malířů a umělců ze škol mistrů, jako byli Giotto či Raffaello.

V roce 1538 Campli daroval Karel V. dceři Margarite Rakouské jako věno. Město zažívalo rozmach – kvetl obchod s vlnou a látkami, občané získávali bezúročné půjčky a zdejší stáje měly asi 2000 koní. Rod Farnese si Campli držel až do r. 1734, kdy bylo připojeno ke království.

V současnosti Campli láká především svou církevní a uměleckou hodnotu. Jedním z největších skvostů je kostel sv. Pavla se Svatými schody – Scala Santa. Od roku 1772 se k nim pojí pověst o odpuštění hříchů. Každému návštěvníkovi, který schody vyjde po kolenou, se tak dostane rozhřešení.

Mezi další pamětihodnost patří mimo jiné historické centrum, Lékařův dům, Lékárníkům dům (tzv. Specziera, kde se denně určovala cena koření pro celé království) a Parlamentní palác nazývaný také Palácem Farnese.

Mapa: here