Alpské zážitky

Pobyt v Alpách by byl nemyslitelný bez poznání místních hudebních zvyklostí. K jedné z nejproslulejších horských tradic patří jódlování – pěvecká technika, jež je součástí zdejšího folklóru již po staletí. Tato v podstatě převážně mužská disciplína je založena na velkých a rychlých hlasových skocích mezi nižším tónem zpívaným z prsou a vyšším falzetem.

Stejně proslulá je i hra na alpský roh, dechový nástroj tradičně vyráběný ze smrkového dřeva. Ten je nezaměnitelný jak svým typicky hlubokým zvukem, tak podlouhlým fajfkovitým tvarem. Nejstarší zmínka jej uvádí jako kuriozitu jednoho alpského kláštera a datuje ho do první poloviny šestnáctého století. Až do počátku devatenáctého století byl však téměř neznámý. Teprve nárůst horského turismu způsobil jeho masovou oblibu i rozšířenost.