Salzburg

image

Salzburg je jedním z nejkrásnějších starobylých měst Rakouska. Jeho historické centrum si dodnes uchovalo středověký ráz a návštěvníci mohou obdivovat četné románské, gotické i barokní architektonické skvosty, ať církevního nebo světského rázu. V roce 1996 bylo historické jádro města zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO.

Osídlení současného Salzburgu sahá až do mladší doby kamenné. Od 6. století před Kristem začali v nedalekých dolech těžit sůl Keltové, kteří s touto komoditou obchodovali v rámci značné části Evropy. Římané město pojmenovali Juvavum, tedy Sídlo boha nebes, a stalo se významným centrem římské provincie Noricum a důležitým záchytným bodem při cestě do Germánie. Arcibiskupství zde vzniklo už na sklonku 8. století z popudu franského vládce Karla Velikého a je nejstarší doposud existující diecézí v německy mluvících zemích.

Nejvýznamnější osobností Salzburgu je hudební skladatel Wolfgang Amadeus Mozart. Narodil se zde v roce 1756 a přímo ve městě komponoval až do roku 1781, kdy přesídlil do císařské metropole Vídně. Jméno tohoto věhlasného umělce nese také místní pochoutka nazvaná Mozartovy koule, která se dodnes připravuje ručně podle původní receptury.

Salzburg je obklopen vysokými štíty Alp, které dávají městu jeho jedinečný romantický charakter. Koneckonců pod jehlancovitými vrcholy Nízkých Taur strávíte téměř celý druhý den.