Graz (Štýrský Hradec)

Graz - Štýrský Hradec         Graz - Štýrský Hradec

 

Graz je metropolí spolkové země Štýrsko a se zhruba 300 tisíci obyvateli druhým největším městem Rakouska hned po Vídni. Doklady o osídlení tohoto místa pocházejí již z pravěkého období, konkrétně z eneolitu. Krátce zde působili Římané, ale trvale se zde zabydleli až v 6. století Slované, kteří zde zbudovali silné opevněné hradiště – „Gradec“.

Současný německý název Graz je poprvé zmíněn v roce 1128 za vlády babenberských vévodů. Za éry Habsburků město získalo významná privilegia a v průběhu doby došlo k založení univerzity a výstavbě honosných budov. Právě historické centrum města bylo zapsáno v roce 1999 na Seznam světového dědictví UNESCO. V Grazu se narodil i císař Svaté říše římské národa německého a český král Ferdinand II. z rodu Habsburků, který nechal roku 1621 na Staroměstském náměstí v Praze popravit 27 vůdců českého stavovského povstání.

Návštěvnici mohou v Grazu obdivovat spoustu unikátních památek. Hradní komplex Schlossberg, považovaný za nejhůře dobyvatelnou pevnost na světě, se tyčí na kopci u řeky Mur přímo v centru historické části města. Další ze symbolů města představuje Uhrturm neboli Hodinová věž se třemi zvony. Současná podoba pochází z roku 1560, původní stavba se datuje do 13. století. Zajímavostí je, že velká ručička ukazuje hodiny a malá minuty.

Moderní památky zastupuje například Kunsthaus, tedy Dům umění, stojící na břehu řeky Mur. Jde o dílo anglických architektů Petera Cooka a Colina Fourniera, které připomíná živou hmotu jak svým tvarem (na vrchu budovy se nacházejí nozdry), tak svými projevy (vydávání zvuků a světelných efektů). Murinsel – umělý ostrov na řece Mur – svou konstrukcí připomíná lasturu a za návrhem je podepsán americký umělec Vito Acconci.

V roce 2003 byl Graz vyhlášen hlavním městem evropské kultury. Objevte Graz, v němž se prolíná kultura, umění a historie s pulzujícím životem dnešní doby.

<  Zpět